sunshine

Gymnázium dukl. hrdinov, Komenského 16, Svidník

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáŠpeciálne stredné školy
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:89
...z toho počet prijatých študentov:77
...z toho počet zapísaných študentov:71
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:86.5 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:24.6 %
Počet testovaných žiakov:71
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-5.2

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:27.2 %
Počet testovaných žiakov:70
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:58.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.8

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:52.3 %
Počet testovaných žiakov:30
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:47.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:91.8 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:16.6

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:8
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:44.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:35.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Ruský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Ruský jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:3
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:41.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Ruský jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:8
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:47.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória b1

Poradie Žiak Trieda
3. Volčková Viktória

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:82.2 %
Počet testovaných žiakov:93
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.3

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:87.8 %
Počet testovaných žiakov:96
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.3

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy