sunshine

Chémia na stredných školách

Chemická olympiáda 2011/2012 kategória FE

Chemická olympiáda, 48. ročník, školský rok 2011/2012, kategória FE pre žiakov vyššieho sekundárneho vzdelávania s chemickým zameraním v celoštátnom kole s možnosou postúpi na medzinárodnú súaž v chémii.

 
Poradie Žiak Trieda Stredná škola / Gymnázium
1. Šuhaj Patrik Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica
2. Konušová Lenka Spoj škol. SOŠ, Chemikov 8, Nováky
3. Polák Roman Spoj škol. SOŠ, Chemikov 8, Nováky
4. Besedová Branislava Spoj škol. SOŠ, Chemikov 8, Nováky
5. Pleško Juraj Spoj škol. SOŠ, Chemikov 8, Nováky
6. Černicová Monika Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica
7. Bendík Jozef Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit
8. Slepčanová Lucia Spoj škol. SOŠ, Chemikov 8, Nováky
9. Šillingová Enikő SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
10. Motúzová Lenka Spoj škol. SOŠ, Chemikov 8, Nováky
11. Džurný Juraj Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit