sunshine

Francúzsky jazyk na stredných školách

Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 2c

Olympiáda vo francúzskom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 2c pre frankofónnych žiakov - žiaci všetkých typov stredných škôl bez vekového určenia a žiaci francúzskych bilingválnych sekcií stredných škôl.

 
Poradie Žiak Trieda Stredná škola / Gymnázium
1. Kupec Stanislav Gymnázium J.G.T., J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica
2. Buvalová Adriana Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, M. M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš
3. Füle Lenka Gymnázium, Metodova 2, Bratislava
4. Kračmerová Marion Súkr. gymnáz. FUTURUM, Na dolinách 27, Trenčín
5. Angibaud Lea Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava
6. Vrabec Martin Gymnázium M.R.Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice
7. Zbojovská Marieta Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov
8. Serhanová Christine Gymnázium ź. J. Šuleka, Pohraničná 10, Komárno