sunshine

Ruský jazyk na stredných školách

Maturita-2012 Ruský jazyk B2 (23)

Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Ruský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnosť
1. Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava 0 % 31 82.2 %
2. Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce 0 % 4 70.6 %
3. Gymnázium, Komenského 13, Lipany 0 % 10 67.3 %
4. Gymnáz. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 0 % 2 63.3 %
5. Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance 0 % 10 56 %
6. Bilingválne gymnázium, Komenského 215, Sučany 0 % 4 55.2 %
7. Súkromné gymnázium, Budovateľská 1992/9, Snina 0 % 3 52.8 %
8. Gymnázium J.C.H., Čachovský rad 36, Vrútky 0 % 1 48.3 %
9. Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov 0 % 2 47.1 %
10. Spojená škola-Gymnázium, Sládkovičova 4, Prešov 0 % 9 46.2 %
11. Gymnázium, Študentská 4, Snina 0 % 8 45.6 %
12. Gymnázium A. Bernoláka, Mieru 307/23, Námestovo 0 % 11 42.3 %
13. Gymnázium dukl. hrdinov, Komenského 16, Svidník 0 % 3 41.9 %
14. Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topoľčany 0 % 6 39.4 %
15. Súkromné gymnázium, Žitavská 1, Bratislava 0 % 51 37.4 %
16. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce 0 % 11 36.7 %
17. Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza 0 % 1 35.8 %
18. Gymn. sv. J.Zlatoústeho, Lesná 28, Humenné 0 % 18 35.3 %
19. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov 0 % 2 35 %
20. Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov 0 % 8 34.9 %
21. Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce 0 % 7 31.7 %
22. Súkromné gymnázium, Ul. 29. augusta 4, Bardejov 0 % 19 28.6 %
23. Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice 0 % 5 27.3 %