sunshine

Gymnázium, Komenského 13, Lipany

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
Špeciálne stredné školyStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Centrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:103
...z toho počet prijatých študentov:100
...z toho počet zapísaných študentov:93
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:97.1 %

Vyučovacie predmety

Fyzika na ZŠ

Pikofyz 7-9 Kategóra Sekunda zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
3. Jana Dudášová Sekunda

Matematika na ZŠ

Pikomat 7-9 Kategóra Sekunda zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
31. Jana Dudášová Sekunda

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:25.1 %
Počet testovaných žiakov:70
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-5.2

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:62.9 %
Počet testovaných žiakov:91
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.3

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:99.8 %
Počet testovaných žiakov:36
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:81.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:31.1

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:72.2 %
Počet testovaných žiakov:41
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:58.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:20
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:29.8 %
Počet testovaných žiakov:25
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:37.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-7

Ruský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Ruský jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória b2

Poradie Žiak Trieda
1. Feltovič Jakub

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória b3

Poradie Žiak Trieda
5. Kučinová Anna

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:94.3 %
Počet testovaných žiakov:101
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:15.7

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:98.3 %
Počet testovaných žiakov:116
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:79.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:18.1

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy