sunshine

Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava-Petržalka

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyGymnáziá
Stredné odborné školyZákladné umelecké školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:109
...z toho počet prijatých študentov:98
...z toho počet zapísaných študentov:93
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:89.9 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:45.9 %
Počet testovaných žiakov:77
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.1

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:34.9 %
Počet testovaných žiakov:45
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2.3

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:57.9 %
Počet testovaných žiakov:28
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.8

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:15
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:47.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:5
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:44.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:6
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:41 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Ruský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Ruský jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:31
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:82.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Ruský jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:6
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:75.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória b4

Poradie Žiak Trieda
1. Fuchsová Emma
2. Janotka źuboš

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:80.4 %
Počet testovaných žiakov:116
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.6

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:82 %
Počet testovaných žiakov:82
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:71.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy