sunshine

Základná škola s MŠ, Škarniclova 1, Bratislava-Staré Mesto

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáKonzervatóriá
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyJazykové školy
Centrá vožného času

Vyučovacie predmety

Francúzsky jazyk na ZŠ

Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 1a

Poradie Žiak Trieda
7. Jančová Laura

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:67.3 %
Počet testovaných žiakov:22
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.1

T9-2013 Matematika

Percentil školy:87.5 %
Počet testovaných žiakov:21
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.48
Priemerná úspešnos školy v testovaní:72.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.07

T9-2014 Matematika

Percentil školy:78.1 %
Počet testovaných žiakov:33
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.1

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:94.6 %
Počet testovaných žiakov:22
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:84.6 %
Počet testovaných žiakov:21
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.97

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:95.5 %
Počet testovaných žiakov:33
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.9

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy