sunshine

Francúzsky jazyk na základných školách

Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 1a

Olympiáda vo francúzskom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 1a pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka ZŠ a žiaci 1. - 2. ročníka / prímy - sekundy osemročných gymnázií s najviac 4-hodinovou dotáciou počas celého štúdia.

 
Poradie Žiak Trieda Základná škola
1. Karaba Róbert Gymnázium J.Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava
2. Kadaši Martin Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
3. ureková Karin Základná škola SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica
4. Pažová Ema Základná škola s MŠ, Francisciho ulica 832/21, Poprad
5. Kristofčáková Natália Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín
6. Kovalská Kristína Základná škola, Kežmarská 28, Košice
7. Jančová Laura Základná škola s MŠ, Škarniclova 1, Bratislava