sunshine

Ruský jazyk na základných školách

Olympiáda v ruskom jazyku 2011/2012 kategória a2

Olympiáda v ruskom jazyku, 42. ročník, školský rok 2011/2012, kategória a2 pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií, ktorí sa učia RUJ viac ako 250 hodín.

 
Poradie Žiak Trieda Základná škola
1. Boháčová Sofia Základná škola, Nám. Jána Pavla II 827, Vranov nad Topžou
2. Šujanská Gabriela Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky
3. Jenčiková Dominika Základná škola, T. J. Moussona 4, Michalovce
4. Marková Juliana Amália Súkromné gymnázium, Žitavská 1, Bratislava