sunshine

Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Centrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:164
...z toho počet prijatých študentov:147
...z toho počet zapísaných študentov:129
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:89.6 %

Vyučovacie predmety

Fyzika na ZŠ

Pikofyz 7-9 Kategóra Kvarta letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
6. Lucia Kalinová Kvarta A

Ruský jazyk na ZŠ

Olympiáda v ruskom jazyku 2011/2012 kategória a2

Poradie Žiak Trieda
2. Šujanská Gabriela

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:48.6 %
Počet testovaných žiakov:145
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.6

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:39.8 %
Počet testovaných žiakov:144
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.5

Francúzsky jazyk na SŠ

Maturita-2012 Francúzsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:66.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 2b

Poradie Žiak Trieda
7. Colníková Lucia

Informatika na SŠ

Olympiáda v informatike 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
12. Hudec Roman

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:95.4 %
Počet testovaných žiakov:37
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:23.4

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:60.8 %
Počet testovaných žiakov:42
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:52.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.6

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:78.3 %
Počet testovaných žiakov:23
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.5

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:16
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 2a

Poradie Žiak Trieda
5. Kemény Viktor

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 2b

Poradie Žiak Trieda
4. Horváthová Brigitte

Ruský jazyk na SŠ

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória b1

Poradie Žiak Trieda
2. Danczi Tomáš

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória b2

Poradie Žiak Trieda
5. Mikušincová Romana

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:83.7 %
Počet testovaných žiakov:178
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.1

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:76.8 %
Počet testovaných žiakov:169
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.2

Španielsky jazyk na SŠ

Maturita-2012 Španielsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:92.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Španielsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:71.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Olympiáda v španielskom jazyku 2011/2012 kategória B

Poradie Žiak Trieda
3. Kálaziová Martina

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy