sunshine

Fyzika na základných školách

Pikofyz 7-9 Kategóra Sekunda letná čas 2011/2012

Pikofyz 7-9 Kategórie Sekunda je celoslovenská korešpondenčná súaž z fyziky určená pre všetkých žiakov sekundy osemročných gymnázií. Letná čas školského roka 2011/2012.

 
Poradie Žiak Trieda Základná škola
1. Marek Horanský Sekunda AGymn. pre nadané deti, Teplická 7 (Skalická 1), Bratislava
2. Michaela Leinwatherová SekundaGymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
3. TomᚠŠvihorík SekundaGymnázium, Párovská 1, Nitra
4. Matúš MikulᚠII. OGGymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec
5. Jana Bubáková SekundaSpojená škola-Gymnázium, Novohradská 3, Bratislava
6. Marco Samuel Fabuš II.OGymnázium, 1. mája 8, Malacky