sunshine

Gymnázium, 1. mája 8, Malacky

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyZákladné umelecké školy
Centrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:79
...z toho počet prijatých študentov:67
...z toho počet zapísaných študentov:61
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:84.8 %

Vyučovacie predmety

Fyzika na ZŠ

Pikofyz 7-9 Kategóra Sekunda letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
6. Marco Samuel Fabuš II.O

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:43.8 %
Počet testovaných žiakov:56
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.4

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:39.2 %
Počet testovaných žiakov:76
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.5

Dejepis na SŠ

Dejepisná olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
4. Habová Pavlína

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:62.2 %
Počet testovaných žiakov:37
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:52.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.5

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:93 %
Počet testovaných žiakov:25
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:17.2

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:56.1 %
Počet testovaných žiakov:27
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:45.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.4

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:46.3 %
Počet testovaných žiakov:25
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:42.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.9

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:91.4 %
Počet testovaných žiakov:84
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:73.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.3

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:88.5 %
Počet testovaných žiakov:113
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.4

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy