sunshine

Nemecký jazyk na základných školách

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 1a

Olympiáda v nemeckom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 1a pre žiakov 4., 5., 6. a 7. ročníka ZŠ a tých žiakov uvedených ročníkov, ktorých pobyt v nemecky hovoriacej krajine alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je nemecký jazyk (NJ), netrval dlhšie ako dva mesiace.

 
Poradie Žiak Trieda Základná škola
1. Janovcová Emma ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta, Družby 339/2, Nedožery
2. Kocman Matej Základná škola A. Kmea, M. R. Štefánika 34, Levice
3. Mačeková Laura Základná škola, Krymská 5, Michalovce
4. Gangurová Sabína Základná škola, Mojmírova 98, Piešany
5. Matejčík Daniel Základná škola s MŠ, Divina 538, Divina
6. Bihary Jozef Základná škola Milana Rastislava Štefánika, Ul. SNP 3, Ivanka pri Dunaji
7. Majerčák Rudolf Základná škola, Levočská 6, Stará źubovňa
8. Bornay Kristián Základná škola Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744, Rimavská Sobota