sunshine

Základná škola, Mojmírova 98, Piešťany

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyGymnáziá
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá voľného času

Vyučovacie predmety

Fyzika na ZŠ

Pikofyz 7-9 Kategóra 9 letná časť 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
4. Matej Benko 9. A

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:91.2 %
Počet testovaných žiakov:46
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:71.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.2

T9-2013 Matematika

Percentil školy:48 %
Počet testovaných žiakov:35
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:59.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.64

T9-2014 Matematika

Percentil školy:72.4 %
Počet testovaných žiakov:56
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:60.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6

Nemecký jazyk na ZŠ

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 1a

Poradie Žiak Trieda
4. Gangurová Sabína

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:64.6 %
Počet testovaných žiakov:46
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:56.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.1

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:66.1 %
Počet testovaných žiakov:35
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:70.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.78

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:65.5 %
Počet testovaných žiakov:56
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:64.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.8

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy