sunshine

Matematika na základných školách

Pikomat 7-9 Kategóra 8 letná časť 2011/2012

Pikomat 7-9 Kategórie 8 je celoslovenská korešpondenčná súťaž z matematiky určená pre všetkých žiakov 8. ročníka základných škôl. Letná časť školského roka 2011/2012.

 
Poradie Žiak Trieda Základná škola
1. Katarína Sučíková 8.Základná škola, Čelovce 3, Čelovce
2. Barbora Chabanová 8. CZákladná škola, Spojová 14, Banská Bystrica
3. Peter Kottman 8. CZákladná škola, Spojová 14, Banská Bystrica
4. Juraj Kebis 8. BZákladná škola, Kupeckého 74, Pezinok
5. Patrik Vodila 8. AZákladná škola, Bruselská 18, Košice
6. Miroslava Pavlusová 8. EZákladná škola Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3, Bardejov
7. Angelika Fedáková 8.Základná škola s MŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
8. Kristína Horňáková 8. AZákladná škola, Školská 1158, Močenok
9. Eva Miloslava Výbohová 8. AZákladná škola, Námestie mládeže 587/17, Zvolen
10. Juraj Jankovich 8.Základná škola s MŠ, Školská 27/14, Pliešovce
11. Martin Majtán 8.Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
12. Alexander Kling 8. AZákladná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
13. Simonka Saparová 8. AZákladná škola s MŠ, Budimír 11, Budimír
14. Matej Jánošík 8. AZákladná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
15. Lujza Kočíková 8. AZákladná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
16. Kristína Barbušová 8. AZákladná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves