sunshine

Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáŠpeciálne stredné školy
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyJazykové školy
Centrá vožného času

Vyučovacie predmety

Fyzika na ZŠ

Pikofyz 7-9 Kategóra 7 zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
5. Dávid Šebeň 7.D

Pikofyz 7-9 Kategóra 8 letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
16. Barbora Chabanová 8. C

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:73.1 %
Počet testovaných žiakov:79
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.7

T9-2013 Matematika

Percentil školy:63.8 %
Počet testovaných žiakov:69
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:2.38
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.77

T9-2014 Matematika

Percentil školy:66.4 %
Počet testovaných žiakov:75
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:58.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4

Pikomat 7-9 Kategóra 8 letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
2. Barbora Chabanová 8. C
3. Peter Kottman 8. C

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:85.3 %
Počet testovaných žiakov:79
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.8

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:52.2 %
Počet testovaných žiakov:69
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:2.68
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.2

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:77.2 %
Počet testovaných žiakov:75
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.2

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy