sunshine

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáStredné odborné školy
Základné umelecké školyJazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:27
...z toho počet prijatých študentov:21
...z toho počet zapísaných študentov:18
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:77.8 %

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Som bývalý žiak - absolvent. Napriek snahe niektorých médií a záujmových skupín zdiskreditovat odbory ako kuchár či servírka, záujem o tieto odbory je. A aj uplatnenie. Samozrejme, človek musí chcie a pracova na sebe. Na odbornú školu som šiel aj pre slabší prospech naZŠ. Ale výber dodnes nełutujem. Hneď po škole som sa zamestnal, potom skúsil zahraničie a teraz už tretí rok podnikám co svojom. Na škole som najviac ocenil kurzy, stáže a férový prístup väčšiny učitežov a majstrov. Z vlastnej skúsenosti odporúčam.

Zapísal/a žiak/čka Igor dňa 18. februára 2015.

Najbližšie školy