sunshine

Gymnázium M.K., Mládežnícka 51, Banská Bystrica

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:63
...z toho počet prijatých študentov:55
...z toho počet zapísaných študentov:53
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:87.3 %

Vyučovacie predmety

Španielsky jazyk na SŠ

Olympiáda v španielskom jazyku 2011/2012 kategória C

Poradie Žiak Trieda
1. Mikulová Martina

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Vežmi dobrá škola

Zapísal/a priatež/ka školy dňa 13. septembra 2021.

Najbližšie školy