sunshine

Dejepis na základných školách

Dejepisná olympiáda 2011/2012 kategória C

Dejepisná olympiáda, 4. ročník, školský rok 2011/2012, kategória C pre žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka osemročných gymnázií.

 
Poradie Žiak Trieda Základná škola
1. Čopák Jakub Základná škola s MŠ, Pod Vinbargom 1, Bardejov
2. Spišák Ondrej Základná škola s MŠ, Hlavná 320/79, Slanec
3. Rusnák Juraj Základná škola s MŠ, Školská 11, Slovenský Grob
4. Ridzoň Matúš Základná škola s MŠ, Pionierska 2, Brezno
5. Keračík Richard Základná škola s MŠ, Cerová 277, Cerová
6. Veselovský Dávid Základná škola s MŠ, Mútne 224, Mútne
7. Ďurišová Johana Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce
8. Bukovčáková Mária Spojená škola sv. Jána Bosca-ZŠ, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica