sunshine

Francúzsky jazyk na základných školách

Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 1b

Olympiáda vo francúzskom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 1b pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a žiaci 3. - 4. ročníka / tercie - kvarty osemročných gymnázií s najviac 4-hodinovou dotáciou počas celého štúdia.

 
Poradie Žiak Trieda Základná škola
1. Semanová Soňa Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
2. Machačová Barbora Gymnázium M.R.Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice
3. Kačmár Viktor Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava
4. Kováčová Katarína Základná škola SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica
5. Padúch TomᚠGymnázium J.Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava
6. Kríková Michaela Základná škola, S. Chalupku 313/14, Prievidza
7. Ondková Nina Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina