sunshine

Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava-Petržalka

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
Stredné odborné školyJazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:121
...z toho počet prijatých študentov:101
...z toho počet zapísaných študentov:93
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:83.5 %

Vyučovacie predmety

Francúzsky jazyk na ZŠ

Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 1b

Poradie Žiak Trieda
3. Kačmár Viktor

Fyzika na ZŠ

Pikofyz 7-9 Kategóra Kvarta letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
1. Martin Gažo Kvarta C

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:39.7 %
Počet testovaných žiakov:115
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.1

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:53.1 %
Počet testovaných žiakov:116
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.6

Francúzsky jazyk na SŠ

Maturita-2013 Francúzsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:6
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:59.3 %
Počet testovaných žiakov:33
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:54.5 %
Počet testovaných žiakov:37
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.2

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:40.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:14
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:51.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:76.7 %
Počet testovaných žiakov:126
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.2

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:73 %
Počet testovaných žiakov:144
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.1

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy