sunshine

SOŠ, Farského 9, Bratislava-Petržalka

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyJazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:17
...z toho počet prijatých študentov:12
...z toho počet zapísaných študentov:11
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:70.6 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:23.2 %
Počet testovaných žiakov:41
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:38.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-9.7

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:20.6 %
Počet testovaných žiakov:44
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:44.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-10.9

Matematika na SŠ

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:33.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:28.9 %
Počet testovaných žiakov:40
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:35.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-7.8

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:18
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:39.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:5.7 %
Počet testovaných žiakov:84
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:3.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:42.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-16.4

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:12.9 %
Počet testovaných žiakov:63
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-12.7

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy