sunshine

SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava-Staré Mesto

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáKonzervatóriá
Stredné odborné školyZákladné umelecké školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:62
...z toho počet prijatých študentov:52
...z toho počet zapísaných študentov:50
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:83.9 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:75.2 %
Počet testovaných žiakov:61
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.6

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:75 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:81 %
Počet testovaných žiakov:32
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.9

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:8
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:43.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:33.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:57.9 %
Počet testovaných žiakov:23
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:44.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.3

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:43 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:60.1 %
Počet testovaných žiakov:86
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:59.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.6

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:59.1 %
Počet testovaných žiakov:42
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.8

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy