sunshine

Nemecký jazyk na stredných školách

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1 (258)

Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Nemecký jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>
 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnosť
1. Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce 98.1 % 27 74.6 %
2. Súkromná SOŠ s VJM, Slovenská 52, Kolárovo 97.2 % 24 72.6 %
3. Spojená škola SPŠP, Hotelová akadémia, ŠG, Slančíkovej 2, Nitra 97 % 27 71.2 %
4. SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce 96.1 % 31 69.9 %
5. Súkromná SOŠ, Tovarnícka 1641, Topoľčany 95.5 % 21 68.3 %
6. Stredná odborná škola, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 93.6 % 57 63.7 %
7. Hotelová akadémia, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok 91 % 50 61.3 %
8. SOŠ obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany 90.3 % 47 60.5 %
9. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 89.9 % 46 60.3 %
10. SOŠ obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 89.1 % 36 59.5 %
11. Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava 86.9 % 23 58.5 %
12. Stredná odborná škola, Nitrianska 81, Šurany 86.3 % 22 58.2 %
13. Stredná odborná škola, Komenského 16, Lipany 84.8 % 30 57.4 %
14. SOŠ podnikania, Sasinkova 45, Žilina 83.5 % 26 56.3 %
15. SOŠ technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa 80.7 % 24 55.3 %
16. Stred. umelec.škola, Staničná 8, Trenčín 79.8 % 25 54.8 %
17. Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín 79 % 34 54.2 %
18. Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov 77.7 % 23 53.6 %
19. Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany 77.3 % 32 53 %
20. SPŠ, Komenského 1, Trnava 76.4 % 28 52.7 %
21. Hotelová akadémia, Pod Vinbargom 3, Bardejov 75.8 % 53 52.1 %
22. Súkr.stredná odb.škola, Maurerova 55, Krompachy 74.5 % 29 51.4 %
23. Stredná odborná škola, Bratislavská cesta 10, Komárno 74.2 % 28 51.4 %
24. Stredná zdravot. škola, J. Braneckého 4, Trenčín 73.6 % 31 51 %
25. Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad 72.1 % 38 50.7 %
26. Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 71.7 % 27 50.4 %
27. Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava 71.5 % 27 50.3 %
28. Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa 70.8 % 25 49.9 %
29. Súkromná SOŠ, Hviezdoslavova 11, Bardejov 70.2 % 21 49.8 %
30. SOŠ obchodu a služieb, Budovateľská 32, Komárno 70 % 25 49.7 %
31. SOŠ stavebná, Staničná 4, Trenčín 69.7 % 33 49.6 %
32. SPŠ stavebná, Cabajská 4, Nitra 68.5 % 32 49.1 %
33. SPŠ stavebná, Lomonosovova 7, Trnava 67.4 % 26 48.6 %
34. SOŠ drevárska, Pílska 7, Topoľčany 66.1 % 30 48.3 %
35. SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24, Trenčín 65.7 % 49 47.9 %
36. Súkromná SOŠ, Trhovisko 776/1, Zlaté Klasy 65.5 % 22 47.8 %
37. Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava 65 % 44 47.7 %
38. Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra 64.4 % 25 47.5 %
39. Stredná odborná škola, Jabloňová 1351, Zvolen 62 % 51 46.4 %
40. SPŠ stavebná, Konkolyho 8, Hurbanovo 61.2 % 23 46.2 %
41. SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen 59.7 % 27 45.7 %
42. Obch.akadémia sv.T.Akv., Vysokoškolákov 13, Žilina 59.2 % 22 45.7 %
43. Stredná zdrav. škola, Hlboká cesta 23, Žilina 56.9 % 28 44.9 %
44. SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice 56.4 % 35 44.8 %
45. SOŠ technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce 56.2 % 21 44.7 %
46. Str. priemyselná škola, Mnoheľova 828, Poprad 55.6 % 43 44.6 %
47. Súkr. SOŠ Gos-Sk, Ferka Urbánka 19, Trnava 54.9 % 42 44.4 %
48. Spojená škola-Gymnázium, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov 54.5 % 21 44.2 %
49. Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit 53.9 % 45 44 %
50. SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza 51.3 % 76 43.2 %
Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>