sunshine

Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Centrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:61
...z toho počet prijatých študentov:51
...z toho počet zapísaných študentov:48
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:83.6 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:88.7 %
Počet testovaných žiakov:82
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.2

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:94 %
Počet testovaných žiakov:74
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:72 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:16.7

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:53.3 %
Počet testovaných žiakov:34
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:48.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2.4

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:30.5 %
Počet testovaných žiakov:49
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:38.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-12.6

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:50.6 %
Počet testovaných žiakov:21
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:42.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.8

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:71.5 %
Počet testovaných žiakov:27
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:75.8 %
Počet testovaných žiakov:108
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:66.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.7

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:65.7 %
Počet testovaných žiakov:105
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.5

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy