sunshine

Gymnázium, Jablonská 5, Myjava

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:73
...z toho počet prijatých študentov:57
...z toho počet zapísaných študentov:38
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:78.1 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:57 %
Počet testovaných žiakov:60
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:59.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.7

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:36.2 %
Počet testovaných žiakov:46
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:65.1 %
Počet testovaných žiakov:25
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:53.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.7

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:78 %
Počet testovaných žiakov:21
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.9

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:19
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:40.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:46.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:90.5 %
Počet testovaných žiakov:83
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:72.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:13.7

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:82.5 %
Počet testovaných žiakov:59
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:72 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.2

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy