sunshine

SPŠ, Komenského 1, Trnava

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáKonzervatóriá
Špeciálne stredné školyStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Centrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:172
...z toho počet prijatých študentov:145
...z toho počet zapísaných študentov:143
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:84.3 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:81.5 %
Počet testovaných žiakov:146
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.4

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:5
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:84.1 %
Počet testovaných žiakov:117
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:66.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.1

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:79.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Francúzsky jazyk na SŠ

Maturita-2012 Francúzsky jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:4
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:47.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Francúzsky jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:41.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:22.5 %
Počet testovaných žiakov:43
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:35.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-15.1

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:45.3 %
Počet testovaných žiakov:44
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:45.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-5.4

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:76.4 %
Počet testovaných žiakov:49
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:53.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.4

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:76.4 %
Počet testovaných žiakov:28
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:52.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.4

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:63.4 %
Počet testovaných žiakov:209
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:8
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.1

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:55.8 %
Počet testovaných žiakov:156
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.3

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy