sunshine

SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Centrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:67
...z toho počet prijatých študentov:60
...z toho počet zapísaných študentov:55
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:89.6 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:62.4 %
Počet testovaných žiakov:137
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.2

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:77.8 %
Počet testovaných žiakov:150
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.1

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:58.3 %
Počet testovaných žiakov:43
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:44.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.7

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:96.1 %
Počet testovaných žiakov:31
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:25.6

Ruský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Ruský jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:11
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:48.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Ruský jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:20
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:29.8 %
Počet testovaných žiakov:199
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:51 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-8.1

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:22.3 %
Počet testovaných žiakov:203
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:51.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-9.9

Španielsky jazyk na SŠ

Maturita-2012 Španielsky jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:6
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:44.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy