sunshine

Stredná odborná škola, Bratislavská cesta 10, Komárno

Legenda k mape:

Materské školyStredné odborné školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:22
...z toho počet prijatých študentov:21
...z toho počet zapísaných študentov:18
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:95.5 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:81.3 %
Počet testovaných žiakov:51
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.4

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:46.8 %
Počet testovaných žiakov:45
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.2

Maďarský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Maďarský jazyk a literatúra

Percentil školy:37.7 %
Počet testovaných žiakov:41
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-7.3

Maturita-2013 Maďarský jazyk a literatúra

Percentil školy:39.7 %
Počet testovaných žiakov:45
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-6.4

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:28.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:28.1 %
Počet testovaných žiakov:27
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:35 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-7.9

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:74.2 %
Počet testovaných žiakov:28
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:51.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.1

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:3 %
Počet testovaných žiakov:41
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:41.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-17.6

Maturita-2012 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Percentil školy:13.1 %
Počet testovaných žiakov:41
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:46.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-11.5

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:14.3 %
Počet testovaných žiakov:28
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-12.4

Maturita-2013 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Percentil školy:44.4 %
Počet testovaných žiakov:45
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.7

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy