sunshine

SOŠ obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Centrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:23
...z toho počet prijatých študentov:17
...z toho počet zapísaných študentov:14
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:73.9 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:30 %
Počet testovaných žiakov:53
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:40.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-8

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:85 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:90.9 %
Počet testovaných žiakov:44
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.7

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:95 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:21.1 %
Počet testovaných žiakov:47
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:32.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-10.5

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:89.1 %
Počet testovaných žiakov:36
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:59.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:15.2

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:18.9 %
Počet testovaných žiakov:102
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:48.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-11

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:39.3 %
Počet testovaných žiakov:81
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.7

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy