sunshine

Súkromná SOŠ s VJM, Slovenská 52, Kolárovo

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáZákladné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:27
...z toho počet prijatých študentov:20
...z toho počet zapísaných študentov:16
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:74.1 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:18.1 %
Počet testovaných žiakov:57
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:37.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-10.9

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:39.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:64.5 %
Počet testovaných žiakov:77
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:59.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.2

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:72.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maďarský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Maďarský jazyk a literatúra

Percentil školy:55.7 %
Počet testovaných žiakov:79
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.1

Maturita-2013 Maďarský jazyk a literatúra

Percentil školy:71.4 %
Počet testovaných žiakov:103
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.9

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:3
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:35.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:4
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:32.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:18
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:41.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:45 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:97.2 %
Počet testovaných žiakov:24
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:72.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:28.3

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Percentil školy:9.8 %
Počet testovaných žiakov:79
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:44.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-13.3

Maturita-2013 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Percentil školy:54 %
Počet testovaných žiakov:102
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.4

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy