sunshine

SPŠ stavebná, Lomonosovova 7, Trnava

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáŠpeciálne stredné školy
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:67
...z toho počet prijatých študentov:51
...z toho počet zapísaných študentov:47
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:76.1 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:50.5 %
Počet testovaných žiakov:76
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:47.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.2

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:73.6 %
Počet testovaných žiakov:72
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.5

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:16
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:32.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:19
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:41.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:61.7 %
Počet testovaných žiakov:30
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:46.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.2

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:67.4 %
Počet testovaných žiakov:26
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:48.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.3

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:62.3 %
Počet testovaných žiakov:108
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.7

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:67.3 %
Počet testovaných žiakov:99
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.1

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy