sunshine

Taliansky jazyk na stredných školách

Maturita-2013 Taliansky jazyk B1 (3)

Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Taliansky jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnosť
1. Súkromná SOŠ, Ul.gen.M.R.Štefánika 379, Trenčín 0 % 1 75 %
2. Stredná odborná škola, Pod Sokolice 14, Trenčín 0 % 1 65 %
3. Súkr. SOŠ podnikania, Hollého 1380, Senica 0 % 1 55 %