sunshine

Fyzika na stredných školách

Turnaj mladých fyzikov 2011/2012

Turnaj mladých fyzikov, 20. ročník, školský rok 2011/2012, je dobrovožnou záujmovou súažou družstiev študentov stredných škôl v riešení fyzikálnych úloh, ktoré modelujú problémy prinášané vedecko-technickou praxou a súčasne svojou formuláciou motivujú žiakov k náročnej tvorivej práci.

 
Poradie Žiak Trieda Stredná škola / Gymnázium
1. Batmendijn Eduard, Brchnelová Michaela, Součková Kamila, Tokárová Natália Fyzikálny korešpondenčný seminár
2. Bodnár Marco, Hledík Michal, Kavický Dušan, Lipovský Mário, Vozár Martin Spojená škola-Gymnázium, Novohradská 3, Bratislava
3. Danev Lukáš, Dobrovodský Daniel, Falan Michal, Košík Matúš, Rečka Marek 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava
4. Blašková Kristína, Dej Adam, Kučera źubomír, Mrózek Drahomír, Slezák Peter Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
5. Bašista Marek, Gajdošoci Radomír, Šžachtová Petra, Šoltinský Tomáš, Valigová Gabriela Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce