sunshine

Spojená škola-Gymnázium, Novohradská 3, Bratislava-Ružinov

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyJazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:142
...z toho počet prijatých študentov:123
...z toho počet zapísaných študentov:83
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:86.6 %

Vyučovacie predmety

Fyzika na ZŠ

Pikofyz 7-9 Kategóra Sekunda letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
5. Jana Bubáková Sekunda

Pikofyz 7-9 Kategóra Sekunda zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
7. Sebastián Andrej Šulík Sekunda

Matematika na ZŠ

Pikomat 5-6 Kategóra Príma 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
2. Monika Machalová Príma A
3. Mária Ďuračková Príma
7. Jozef Číž Príma A
14. Dávid Mišiak Príma A
19. Michaela Zdimalova Príma
22. Nina Havrilová Príma A
28. Matúš Hluch Príma A
50. Zuzana Hamidova Príma A

Pikomat 7-9 Kategóra Sekunda letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
13. Jana Bubáková Sekunda

Pikomat 7-9 Kategóra Sekunda zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
1. Dávid Mišiak Sekunda A
2. Mária Ďuračková Sekunda
5. Jozef Číž Sekunda A
13. Nina Havrilová Sekunda A
18. Martina Kalašová Sekunda A
23. Patrik Drozdík Sekunda A
25. Michaela Ždimalová Sekunda
39. Matúš Hluch Sekunda A
40. Samuel Malina Sekunda

Pikomat 7-9 Kategóra Tercia zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
24. Peter Spurný Tercia A

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:93 %
Počet testovaných žiakov:149
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:77.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:21.9

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:89.1 %
Počet testovaných žiakov:122
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:80.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:17

Francúzsky jazyk na SŠ

Maturita-2013 Francúzsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:42.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Fyzika na SŠ

Turnaj mladých fyzikov 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
2. Bodnár Marco, Hledík Michal, Kavický Dušan, Lipovský Mário, Vozár Martin

Informatika na SŠ

Olympiáda v informatike 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
6. Lipovský Mário
7. Vozárová Viktória
15. Rabatin Rastislav
19. Kakaš Richard
21. Sklenčárová Gabriela
24. Fikar Michal

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:88.6 %
Počet testovaných žiakov:112
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:15

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:93.2 %
Počet testovaných žiakov:85
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:17.4

Matematická olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
11. Galovičová Soňa
14. Tóth Michal

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:88.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:85.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 2a

Poradie Žiak Trieda
1. Herman Martin

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:97.5 %
Počet testovaných žiakov:124
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:77.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:18

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:97.5 %
Počet testovaných žiakov:111
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:78.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:17.1

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2011/2012 kategória B

Poradie Žiak Trieda
1. Koska Peter

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy