sunshine

SOŠ dopravná, Sklenárova 9, Bratislava-Ružinov

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Jazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:24
...z toho počet prijatých študentov:21
...z toho počet zapísaných študentov:19
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:87.5 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:84.4 %
Počet testovaných žiakov:45
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:58.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:16.1 %
Počet testovaných žiakov:25
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:42.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-13

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:73.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:84.9 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.6

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:16
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:31.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:41.9 %
Počet testovaných žiakov:77
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:3.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.6

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:46.7 %
Počet testovaných žiakov:45
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:58.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2.9

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy