sunshine

Spojená škola-Gymnázium, Tokajícka 24, Bratislava-Ružinov

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáStredné odborné školy
Základné umelecké školyJazykové školyCentrá voľného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:22
...z toho počet prijatých študentov:18
...z toho počet zapísaných študentov:18
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:81.8 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:39.6 %
Počet testovaných žiakov:49
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:43.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.6

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:5
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:62 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:45.8 %
Počet testovaných žiakov:44
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:53.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.6

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:85 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Matematika na SŠ

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:43.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:17
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:36.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:48.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:7
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:41.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Ruský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Ruský jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:49.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Ruský jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:8
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:45.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:38.3 %
Počet testovaných žiakov:84
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:53.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-5.5

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:32.6 %
Počet testovaných žiakov:62
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:55.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-6.7

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy