sunshine

Slovenský jazyk na stredných školách

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2011/2012 kategória B

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, 4. ročník, školský rok 2011/2012, kategória B pre žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl a žiakov 5. a 6. ročníka osemročných gymnázií.

 
Poradie Žiak Trieda Stredná škola / Gymnázium
1. Koska Peter Spojená škola-Gymnázium, Novohradská 3, Bratislava
2. Neuschlová Alžbeta Gymnázium M.R., Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
3. Šalamonová Dominika Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov
4. Kyselicová Tatiana Gymnázium J.Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava
5. Varga Richard Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
6. Babicová Natália Pedag.a sociál.akadémia, SNP 509/116, Turčianske Teplice
7. Rosáková Miroslava Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza