sunshine

Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáŠpeciálne stredné školy
Stredné odborné školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:118
...z toho počet prijatých študentov:100
...z toho počet zapísaných študentov:76
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:84.7 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:83.8 %
Počet testovaných žiakov:114
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:68.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:13

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:72.2 %
Počet testovaných žiakov:124
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:72.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.1

Biológia na SŠ

Biologická olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
8. Matisko Matúš

Francúzsky jazyk na SŠ

Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 2a

Poradie Žiak Trieda
4. Drapová Martina

Olympiáda vo francúzskom jazyku 2011/2012 kategória 2c

Poradie Žiak Trieda
7. Zbojovská Marieta

Geografia na SŠ

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória Z

Poradie Žiak Trieda
3. Hofierka Jaroslav

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:87.4 %
Počet testovaných žiakov:55
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:65.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.5

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:83.1 %
Počet testovaných žiakov:53
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.4
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:63.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.3

Matematická olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
12. Daniláková Monika

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:3
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:52.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:9
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.4
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:50.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Ruský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Ruský jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:47.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:99.4 %
Počet testovaných žiakov:136
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:79.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:20.2

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:99.3 %
Počet testovaných žiakov:149
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:82.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:20.4

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2011/2012 kategória B

Poradie Žiak Trieda
3. Šalamonová Dominika

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy