sunshine

Ukrajinský jazyk na stredných školách

Maturita-2012 Ukrajinský jazyk a literatúra (1)

Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Ukrajinský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnosť
1. Spojená škola-Gymnázium, Sládkovičova 4, Prešov 0 % 53 69.1 %