sunshine

Slovenský jazyk na stredných školách

Maturita-2012 Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Zoznam stredných škôl zoradených podža dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu %1%. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, kožko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.