sunshine

Nemecký jazyk na stredných školách

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 2b

Olympiáda v nemeckom jazyku, 22. ročník, školský rok 2011/2012, kategória 2b pre žiakov 3. a 4. ročníka gymnázií, vyšších tried šesročných a osemročných gymnázií, obchodných a hotelových akadémií, stredných škôl so študijným odborom hotelového a obchodného zamerania s maturitou s najmenej 3-hodinovou dotáciou NJ (+ 5. ročník niektorých študijných odborov) a tých žiakov uvedených ročníkov, ktorých pobyt v nemecky hovoriacej krajine alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je NJ, netrval dlhšie ako dva mesiace.

 
Poradie Žiak Trieda Stredná škola / Gymnázium
1. Debnárová Stanislava Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin
2. Abdul Ramez Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava
3. Daňo Ján Gymnáz. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné
4. Horváthová Brigitte Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky
5. Bednárová Barbora Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, Nová Baňa
6. Richter William Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
7. Thaly Zoltán Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským, Slnečná 2, Šamorín
8. Quallichová Romana Gymnázium, Opatovská 7, Košice