sunshine

Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha, Malá hora 3, Martin

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáKonzervatóriá
Špeciálne stredné školyStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Jazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:156
...z toho počet prijatých študentov:136
...z toho počet zapísaných študentov:112
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:87.2 %

Vyučovacie predmety

Ruský jazyk na ZŠ

Olympiáda v ruskom jazyku 2011/2012 kategória a1

Poradie Žiak Trieda
7. Kotuličová Zuzana

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:49.2 %
Počet testovaných žiakov:156
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.8

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:61.3 %
Počet testovaných žiakov:148
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5

Geografia na SŠ

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória Z

Poradie Žiak Trieda
6. Kevický Dominik

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:78.2 %
Počet testovaných žiakov:53
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:59.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.9

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:92 %
Počet testovaných žiakov:49
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:16.8

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:8
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:33.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:13
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:48.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 2b

Poradie Žiak Trieda
1. Debnárová Stanislava

Ruský jazyk na SŠ

Maturita-2013 Ruský jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória b1

Poradie Žiak Trieda
4. Ladoš Roman

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:93.4 %
Počet testovaných žiakov:170
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:15.2

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:91.3 %
Počet testovaných žiakov:168
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:75.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:13.4

Španielsky jazyk na SŠ

Maturita-2012 Španielsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:46.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Španielsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy