sunshine

Gymnázium, J. Lettricha 2, Martin

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáKonzervatóriá
Špeciálne stredné školyStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Jazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:53
...z toho počet prijatých študentov:43
...z toho počet zapísaných študentov:35
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:81.1 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:84.1 %
Počet testovaných žiakov:63
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:13.2

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:82.3 %
Počet testovaných žiakov:57
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:76.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:13.1

Biológia na SŠ

Biologická olympiáda 2011/2012 kategória B

Poradie Žiak Trieda
2. Dominka Matúš Ján

Geografia na SŠ

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
3. Hupková Lucia

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória B

Poradie Žiak Trieda
8. Majko Jaroslav

Informatika na SŠ

Olympiáda v informatike 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
14. Marko Jozef

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:92 %
Počet testovaných žiakov:26
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:19.2

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:71.7 %
Počet testovaných žiakov:23
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:58.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.8

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:10 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Ruský jazyk na SŠ

Maturita-2013 Ruský jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:77.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:94.2 %
Počet testovaných žiakov:64
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:15.6

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:93.9 %
Počet testovaných žiakov:62
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:76.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.6

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy