sunshine

Gymnázium, Opatovská 7, Košice-Vyšné Opátske

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyKonzervatóriáŠpeciálne stredné školy
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyJazykové školy
Centrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:154
...z toho počet prijatých študentov:138
...z toho počet zapísaných študentov:127
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:89.6 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:21.6 %
Počet testovaných žiakov:125
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-6.4

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:21.3 %
Počet testovaných žiakov:75
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-6.9

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:74.6 %
Počet testovaných žiakov:32
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.6

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:70.5 %
Počet testovaných žiakov:39
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:58 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.1

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:60.4 %
Počet testovaných žiakov:31
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:47.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.5

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:64.9 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:48.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.1

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 2b

Poradie Žiak Trieda
8. Quallichová Romana

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:75 %
Počet testovaných žiakov:165
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:66.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:73.1 %
Počet testovaných žiakov:125
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.1

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy