sunshine

Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava-Ružinov

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáStredné odborné školyZákladné umelecké školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:137
...z toho počet prijatých študentov:119
...z toho počet zapísaných študentov:103
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:86.9 %

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

Pikomat 7-9 Kategóra Tercia zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
21. Viktor Luterán Tercia
23. Jakub Kiska Tercia
26. Jana Šoltésová 3. OA
32. Tereza Šmelíková Tercia
33. Dália Nemcová Tercia

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:64.6 %
Počet testovaných žiakov:100
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.3

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:58 %
Počet testovaných žiakov:129
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4

Dejepis na SŠ

Dejepisná olympiáda 2011/2012 kategória B

Poradie Žiak Trieda
2. Červenka Adam
5. DudᚠMartin

Geografia na SŠ

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória CD

Poradie Žiak Trieda
7. Konrádová Miriama

Informatika na SŠ

Olympiáda v informatike 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
15. Kalužník Martin
17. Rydzi Filip

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:57.4 %
Počet testovaných žiakov:60
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.1

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:63 %
Počet testovaných žiakov:60
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:53.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.9

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:19
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:48.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:3
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Olympiáda v nemeckom jazyku 2011/2012 kategória 2b

Poradie Žiak Trieda
2. Abdul Ramez

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:87.4 %
Počet testovaných žiakov:153
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:71.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.6

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:85.9 %
Počet testovaných žiakov:154
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:6
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:73.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.6

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy