sunshine

Gymnázium, Ivana Horvátha 14, Bratislava-Ružinov

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáStredné odborné školy
Základné umelecké školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:99
...z toho počet prijatých študentov:89
...z toho počet zapísaných študentov:81
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:89.9 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:91.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:67 %
Počet testovaných žiakov:77
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.3

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:57.2 %
Počet testovaných žiakov:76
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:66.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.7

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:68 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:59.6 %
Počet testovaných žiakov:24
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:51.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.9

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:80 %
Počet testovaných žiakov:21
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.3

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:15
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:92.5 %
Počet testovaných žiakov:107
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:73.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.8

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:89.5 %
Počet testovaných žiakov:96
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.7

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy