sunshine

Dejepis na stredných školách

Dejepisná olympiáda 2011/2012 kategória A

Dejepisná olympiáda, 4. ročník, školský rok 2011/2012, kategória A pre žiakov na stredných školách, ktorí napíšu samostatnú prácu na žubovožnú tému z regionálnej histórie.

 
Poradie Žiak Trieda Stredná škola / Gymnázium
1. Kaščák Matúš Gymnázium sv. Františka Asisského, Kláštorská 24, Levoča
2. Fima Rastislav Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
3. Mičurová Gabriela Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina
4. Habová Pavlína Gymnázium, 1. mája 8, Malacky
5. Mališka Martin Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, Levice
6. Mikuš Dávid Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
7. Krekáčová Veronika Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
8. Zapotocký Jakub Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce
9. Kuráková Ivana Gymnázium, Hurbanova 34, Tornaža
10. Pavelčík Vladimír Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina
11. Belanec Matúš Spoj škol. SOŠ, Chemikov 8, Nováky
12. Matušov Marek Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice
13. Kraushúber Jakub Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany
14. Mikloš Martin Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava