sunshine

Francúzsky jazyk na stredných školách

Maturita-2013 Francúzsky jazyk B2 (19)

Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Francúzsky jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnosť
1. Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava 0 % 1 78.3 %
2. Gymnázium sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov 0 % 1 72.5 %
3. Bilingválne gymnázium, Komenského 215, Sučany 0 % 4 69.8 %
4. Gymnázium A. Bernoláka, Mieru 307/23, Námestovo 0 % 2 69.6 %
5. Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, Bratislava 0 % 3 69.4 %
6. Gymn. sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice 0 % 2 64.6 %
7. Gymnázium, Metodova 2, Bratislava 0 % 2 63.8 %
8. Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava 0 % 6 61.8 %
9. Gymnázium A.H.Š., Školská 21, Veľký Krtíš 0 % 1 55 %
10. Gymnázium Ivana Bellu, L. Novomeského 15, Handlová 0 % 5 54.2 %
11. Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra 0 % 1 52.5 %
12. Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava 0 % 1 50.8 %
13. SŠ - Gym.šk.bratov, Čachtická 14, Bratislava 0 % 1 50.8 %
14. Gymnázium A. Prídavka, Komenského 40, Sabinov 0 % 13 47.6 %
15. Gymn. P. O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok 0 % 8 46.7 %
16. Gymnázium M.R.Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice 0 % 4 46.3 %
17. Spojená škola-Gymnázium, Novohradská 3, Bratislava 0 % 1 42.5 %
18. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce 0 % 1 31.7 %
19. Súkromné gymnázium, Majerníkova 62, Bratislava 0 % 1 29.2 %