sunshine

Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáKonzervatóriá
Špeciálne stredné školyStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Jazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:127
...z toho počet prijatých študentov:117
...z toho počet zapísaných študentov:105
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:92.1 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:34.1 %
Počet testovaných žiakov:111
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:52.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3.1

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:61.6 %
Počet testovaných žiakov:102
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5

Francúzsky jazyk na SŠ

Maturita-2013 Francúzsky jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:52.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Geografia na SŠ

Geografická olympiáda 2011/2012 kategória B

Poradie Žiak Trieda
6. Sedlák Martin

Informatika na SŠ

Olympiáda v informatike 2011/2012 kategória A

Poradie Žiak Trieda
1. Mariš Andrej

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:69.2 %
Počet testovaných žiakov:28
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.3

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:14
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:11
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:39.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:79.1 %
Počet testovaných žiakov:131
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.1

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:93.5 %
Počet testovaných žiakov:122
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:76.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.4

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy